Pages Menu
Categories Menu

Gont

Gont

Rodzaje pokrycia dachowego: Gont

Gont

Gont jest to jeden z charakterystycznych materiałów, jakie stosowane są jako tworzywo pokrywające dachy obiektów mieszkalnych. Jest to słowo, które często określane jest też jako szkudły. Na terenie Śląska Cieszyńskiego natomiast, gdzie ten materiał dominuje, pojawia się miano szyndzioła a na Kaszubach z kolei szyndla. Jest to tworzywo zrobione ze szlachetnego drewna, które ma zabezpieczać porycie dachowe i całą jego konstrukcję. Warto wiedzieć, iż tak na dobrą sprawę gont stanowi deseczkę obronioną i wykończoną jednolicie, zrobioną z drewna iglastego. Ma ona przekrój klina, niekiedy jest z wpustem biegnącym wzdłuż krawędzi dłuższej.

Gont

Łączy się ją z innymi elementami drewnianymi poprzez wsunięcie jednej deski w drugą. Ogólnie, ze względu na spore zainteresowanie tymi rodzajami materiałów pokrywających dach, można mówić o wyszczególnieniu paru typów gontów dziś występujących. Wśród nich warte uznania są gonty łupane czyli gwarowo mówiąc szczypane oraz cięte. Pierwszy z wyżej wymienionych typów tworzyw dachowych jest robiony ręcznie a nie mechanicznie. Wykonuje się takowy gont poprzez rozszczepienie siekierą wielkiego kloca drewna.

Rozszczepianie z kolei przeprowadzane jest w sposób promienisty. W ten sposób drewno rozpada się, dając charakterystyczne deszczułki mające trójkątny przekrój. Najczęściej ten typ desek ma wymiary wynoszące między 7 a 14 centymetrów szerokości. Wszystko zależne jest z kolei od średnicy pnia. Struktura gontu tej kategorii okazuje się natomiast falista. Warto także wiedzieć, że stosowane do tego celu drewno powinno być wytrzymałe, trwałe i niezniszczone. Musi ono cechować się dobrą jakością. Nie powinno mieć specyficznych sęków, jakie w drewnie z reguły występują.

Gont łupany jest dużo bardziej odporny na niekorzystne działanie rozlicznych warunków pogodowych, znacznie bardziej niż gont cięty. Niestety jest to rękodzieło, bo przecież wykonawca tego tworzywa stanowiącego trwałe pokrycie dachowe zmuszony jest realizować zlecenia ręcznie, bez zastosowania specjalistycznych maszyn, co natomiast w dużym stopniu przekłada się na dość wysokie z reguły koszty w porównaniu z innymi elementami wykorzystywanymi na pokrycia dachowe.

Wpis zawdzięczamy