Pages Menu
Categories Menu

Ksztalt dachu

Dach – informacje wstępne: Ksztalt dachu

To, jaki jest kształt budowanego przez nas dachu na naszym przyszłym domu zależne powinno być nie tylko od preferencji indywidualnych, ale od szeregu rozlicznych rodzajów czynników zewnętrznych.Ksztalt dachu Do jednych z najważniejszych warunków należy zaliczyć między innymi warunki pogodowe.

Ksztalt dachu

W tym przypadku można mówić o uwarunkowaniu klimatycznym, jakie jest bezwzględnie istotne. W tym przypadku ma to wyraźny wpływ na kształt dachu, w tym dach cztero- i dwuspadowy.Ksztalt dachu Jeżeli mowa natomiast o aspekcie estetycznym, to warte wyszczególnienia są dachy mansardowy oraz kopulasty. Biorąc pod uwagę czynnik kształtu dachu wydziela się następujące możliwości – dach czterospadowy, dach dwuspadowy, dach hełmowy, dach kopulasty, dach namiotowy, dach naczółkowy, dach krążynowy, dach naczółkowy, dach namiotowy, dach półszczytowy, dach mansardowy, dach pogrążony, dach pulpitowy, dach szedowy, dach wieżowy.

Wpis zawdzięczamy